Växtval

Att välja rätt växt till rätt plats är inte alltid så lätt. Det är mycket att tänka på och ta hänsyn till. Väljer man rätt så är fördelarna många. Växterna mår bra, utvecklas optimalt och planteringen blir vacker, lättskött och hållbar.

Det första och viktigaste vi gör när vi tar oss an ett projekt som handlar om växtval är att ta reda på förutsättningarna som råder på platsen så att vi sedan kan välja växter därefter.

När vi kombinerar olika växter har vi som mål att planteringen skall vara vacker året om. Vi väljer en färgskala som passar in i omgivningen. Det är också viktigt att titta på när de olika växterna blommar så att blomningsperioden blir så lång som möjligt, från tidig vår till sen höst. Växternas höjder och dofter tas med i beräkningen samt om planteringen skall locka till sig bin och fjärilar. Växter har även andra värden än blomningen. Vi väljer bland växter med vackra blad, varierande storlek, olika struktur, form och färg.

Vi tittar även på de olika funktioner som växter har i en plantering. Vissa breder ut sig och täcker marken och hindrar därmed ogräs från att etablera sig. Andra är nakna ner till, höjer sig över de andra och drar ögonen till sig med vackra färgglada blommor. En bra kombination är bästa valet för en vacker, hållbar och fungerade plantering.

Kontakta oss så hjälper vi dig med dina växtval. Kundens behov och önskemål är vår utgångspunkt.

info@formstruktur.se