Varför anlägga en äng?

En torräng längs Ekholmsvägen i Skärholmen. Foto: Veg Tech.

Anledningarna till varför man skall anlägga en äng är många. Det är vackert och i vårt undermedvetna har många av oss en förkärlek för blomstrande ängar. Bilder av ängar står för god miljö och trygghet. Många av våra kunder efterfrågar lättskötta trädgårdsmiljöer. Mer lättskött miljö än en äng är nog svår att hitta. En äng är inte bara vacker att se på med sina skira gräs och ljuvliga blommor den lockar även till sig fjärilar, humlor och bin som hjälper till att pollinera fruktträd och grönsaksland och fåglar som tar hand om skadeinsekter. Som sagt så är anledningarna många och goda.

Att samla in vinterfoder till tamboskapen har människor i Sverige gjort sedan vi blev bofasta och började stalla våra djur för cirka 2500 år sedan. Slåttern har sedan dess präglat vårt landskap. En lång rad arter som är väl anpassade för att leva och frodas i marker som slås har varit vanliga. Ängen hölls öppen och solbelyst för att ge god avkastning.

En yta med ängsvegetation är ett tilltalande och lättskött alternativ jämfört med exempelvis kortklippta gräsytor. Även små extensivt skötta ängsytor i kombination med konventionella gräsytor ger ett stort lyft för ett område. Ängen ger en rik och fin blomning under lång tid av året med ett minimum av arbetsinsats. Ängsvegetation som är både art- och färgrik drar även till sig ett varierat djurliv med många olika insekter.

Den 22 november gjorde vi ett blogginlägg där vi reflekterade över ett projekt som vi höll på med då, en anläggningen av ett Lapidarium på Vä kyrkogård. Ordet lapidarium kommer av latinets ord för sten lapis och i detta fall är det en samling av gravstenar. Avsikten är att bevara stenar från äldre, igenlagda gravar. Vill du läsa artikeln så hittar du på sid 28-29 i nr 86. Har du inte den fysiska tidningen så kan du läsa den på nätet. Länk hittar du längst ner i denna artikel. Lapidariumet visar upp Väs historia och kulturarv. Det berättar om vilka människor som funnits på orten, ger en inblick i byns liv förr och de olika samhällsskikten. Stenens utformning och texter visar även på modets växlingar genom åren. I Lapidariumet bör gravstenar som har ett värde att bevara för framtiden samlas. Från olika tidsepoker och med olika utseenden. Det blir, för orten, en kulturskatt som bevaras.

För att tillföra ytterligare historia och kulturarv till platsen och göra den än mer värdefull föreslog vi att man skulle rama in Lapidariumet med en äng. Att det sedan var ett lättskött alternativ till en klippt gräsyta var ytterligare ett starkt argument. Så i våras fick vi förmånen att göra den goda gärningen, att anlägga en äng. Tyvärr har det extremt torra och varma vädret gjort att fröna har haft lite svårt för att etablera sig. Kan vara så att det till våren behöver göras en stödsådd. Tiden får utvisa. Man får inte ha bråttom när man skall anlägga en äng. Så är det ju med trädgård och växter överlag. Det går inte att skynda på. Saker och ting måste få ta sin tid. Det är väl därför som trädgård och stresshantering går så bra ihop.

I samband med anläggningen av ängen så byggde Jörgen Allansson/insektshotell.se även två stycken insektshotell. De blev så vackra att de snabbt döptes om till insektspalats. Vi hoppas på många inneboende i vinter.

Insektspalats. Med möjlighet till långtidsvistelse och övervintring. Helpension med självservering. Foto: Anna-Lena.

Var kan en äng anläggas?

Det finns olika ängsalternativ som kan anläggas i flera olika miljöer. Det finns ängstyper för torra och magra vägslänter, våtmarker, översilningsytor till park- och trädgårds miljöer.

Hur anläggs ängsvegetationen?

Det finns olika metoder för att anlägga ängsvegetation. Vilken metod man väljer beror bland annat på hur snabbt man vill ha en färdig ängsyta, hur lite skötsel man vill ha under etableringstiden samt hur mycket ängsytan får kosta att anlägga. Olika alternativ som finns är Färdig Ängsmatta, Plantering med örtpluggplantor samt frösådd med Ängsfröblandning.

Så har du en yta över i trädgården så finns det all anledning att anlägga en äng. Vi önskar er alla en riktigt skön och avkopplande sommar.

Keep on gardening!

Källa: VegTech. https://www.vegtech.se/markmiljoer/fran-gras-till-ang/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *