Projektreflektion: Lapidarium vid Vä kyrkogård

 

Bild till vänster. Norra kyrkogården, Lund. Bild till höger. Assistens kirkegård, Köpenhamn. Foto: Helen Sirensjö.

FAKTA Lapidarium (av latinets ord för sten lapis) kallas en samling av stenmonument, såsom gravstenar, skulpturer med mera. I sin enklaste form finns lapidarier numera inrättade på eller intill vissa svenska kyrkogårdar. Avsikten är att bevara stenar från äldre, igenlagda gravar. Källa: Wikipedia.

TANKAR OM LAPIDARIUM: Ett lapidarium visar upp vår historia och vårt kulturarv. Det berättar om vilka människor som funnits på orten som possessionat, änka, tegelmästare, folkskollärarinna, skeppare, fabrikör, handlare osv. Vi får en inblick i byns liv förr och människornas samhällsskikt på orten. Stenens utformning och texter visar även på modets växlingar genom åren. I lapidariumet bör gravstenar som har ett värde att bevara för framtiden samlas. Från olika tidsepoker och med olika utseenden. Det blir, för orten, en kulturskatt som bevaras. För att väcka intresse för lapidarumet behöver det finnas på en plats som syns och som är lättillgänglig för besökare och inte ligger för långt bort från den befintliga kyrkogården.


Vi har ett omväxlande och roligt arbete där endast vår fantasi sätter gränser. Som trädgårdsarkitekter så gör vi miljöer i den mindre skalan. Miljöer som är direkt anpassad till människorna som skall vistas i den. Trädgården har en otroligt stor påverkan på människor! Den sänker pulsen och blodtrycket. Får oss att koppla av och påverkar sömnkvaliteten på ett positivt sätt. Trädgården gör att vi återhämtar oss snabbare vid sjukdomar eller stressrelaterade problem. Allt detta är bevisat i olika undersökningar. Och vi får hjälpa våra kunder att förverkliga deras drömträdgårdar. Hur fantastiskt är inte det!

De flesta av våra kunder är privatpersoner. Men vi har även kunder som är företag, organisationer eller föreningar. Den sista tiden har vi jobbat ganska intensivt med ett projekt till Vä-Skepparslövs församling. Det handlar om anläggandet av ett Lapidarium i anslutning till Vä kyrkogård. I våras (2017) fick vi i uppdrag att lämna ett förslag på hur och var detta skulle ske. Rörande utformningen, förutom att det skall bli en vacker plats, så är målsättningen att den skall vara lättillgänglig för besökare som vill kunna läsa på dessa gamla gravstenar. Det skall vara praktisk och lättskött. Efter att vi tittat på befintliga Lapidarium vid andra kyrkor och en hel del funderande så lämnade vi vårt förslag i maj.

Vårt förslag på placering och utformning av Lapidarium i anslutning till Vä kyrka. Bilden kan vara ganska liten man behöver inte kunna läsa texten bara uppfatta bilderna.

Kyrkorådet gillade våra tankar och godkände utan ”mankemang”. Vi kunde snabbt gå vidare och titta på detaljerna. Det handlade om material- och växtval och mycket om hur det skulle konstrueras. Stora delar av Vä är ju av arkeologiskt intresse så också den plats där lapidariumet skall placeras. Detta måste man ta hänsyn till. Man kan inte förankra något i marken så konstruktionen måste ske ovan mark och ändå vara säker och stabil. Ansökan skickades till Länsstyrelsen och snart fick vi beskedet att den hade gått igenom. Tjohoo…

Vårt växtval: Spiraea japonica ’Genpei’
Vårt materialval, gatsten

 

 

Markplaneringplan och materialbeskrivning inför anläggningen. Bilden kan vara ganska liten man behöver inte kunna läsa texten bara uppfatta bilderna.

När ni läser detta så kommer förhoppningsvis anläggningen av Lapidariumet vara klar. Vi har fått den stora förmånen att få följa en av våra idéer bli verklighet. Det är jätteroligt och en stor förmån. Målsättningen har varit att skapa en vacker nutida miljö som stolt visar upp Väs historia och kulturarv. Det är också viktigt att göra det lättillgängligt för besökarna. Den kommer att ligga i nära anslutning till den södra in- och utgången till kyrkogården. Redan när man kommer utanför grindarna så syns gravstenarna som är vända mot öppningen. Lätt att hitta och lätta att komma till. Formen på området är mjukt och tilltalande och bryter mot det i övrigt fyrkantiga området. Platsen är omfamnat av ett lättskött lägre buskskikt och det kommer finnas bänkar där man kan ta en paus.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *