Trädgårdsdesign

Form & struktur

Denna tjänst hjälper er att få en struktur på trädgården, där form, rumslighet och användningsområde skapar harmoni och helhet. Här gör ni era egna växt- och materialval.

Tjänsten börjar med ett hembesök där önskemål och förutsättningar diskuteras. Vi gör en skiss där form, struktur, rumslighet och växtkaraktär för er trädgård beskrivs. Vid ett avslutande möte överlämnas sedan skissen och en muntlig presentation görs. Inledande möte och överlämningsmötet = 2 möten.

Målsättning är att hitta en harmonisk form och struktur i er trädgård med hänsyn till era önskemål och platsens förutsättningar.

Form, struktur & detalj

Denna tjänst ger er en tydlig plan att jobba efter. Ni får en skalenlig illustrationsplan som visar strukturen och en lista med växt- och materialval som passar er speciella plats.

Tjänsten börjar med ett hembesök där önskemål och förutsättningar diskuteras. Vi återkommer med ett förslag som gås igenom gemensamt för att sedan vid behov göra revideringar. Vi levererar en skalenlig illustrationsplan som tydligt visar hur den framtida trädgården ser ut. Ni får vyskisser som visar rumsligheten, beskrivande text och bild och utförlig växt- och materiallista. Inledande möte, struktur- och materialmöte, överlämningsmöte = 3 möten.

Målsättning är även här att hitta en harmonisk form och struktur i er trädgård med hänsyn till era önskemål och platsens förutsättningar. Men här går vi in i detalj och levererar utförliga växt- och materiallistor så att ni kan anlägga er trädgård med rätt komponenter. Underlaget kan användas för en kostnadsuppskattning av anläggningsarbetet.

Naturligtvis kan vi skräddarsy en tjänst som passar just era behov. Det kan handla om hela trädgården eller delar av den.
Kontakta oss för ett besök i er trädgård. Därefter kan vi lämna en offert.

info@formstruktur.se

Anna-Lena Biel Jönsson
0733-26 60 27

anna-lena@formstruktur.se

Helen Sirensjö
0705-21 96 89

helen@formstruktur.se