Om oss

Form Struktur Trädgårdsarkitektur drivs av Anna-Lena Biel Jönsson och Helen Sirensjö, trädgårdsingenjörer, utbildade vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Förutom trädgårds-ingenjörsexamen med inriktning design har vi också en kandidatexamen i landskapsplanering.

Form & Struktur sysslar främst med trädgårdsdesign för privata och offentliga trädgårdar. Våra kunder är privatpersoner, företag och offentliga verksamheter. Uppdragen är av varierande karaktär och storlek. Det kan handla om en omformning av en trädgård där de boendes behov har förändrats eller kan det handla om att förhöja, förstärka och förbättra en befintlig miljö. Det handlar också om att designa helt nya trädgårdsmiljöer. Nyetablering, upprustningsbehov, nytänkande…

Kundens behov och önskemål är vår utgångspunkt när vi designar en utemiljö. Varje uppdrag inom trädgårdsdesign är unikt. Vi tar dessutom hänsyn till platsens förutsättningar och möjligheter. Även platsens omgivning och husets arkitektur tas hänsyn till. Med ett tydligt formspråk och subtila nyanser, skapar vi en miljö med fokus på nuet, att njuta av i avskildhet eller i umgänge med andra. Tidlös, vacker och inbjudande att vara i.

Målsättningen är att med en bra form och struktur hjälpa våra kunder att skapa en vacker och unik trädgård som är funktionell och lätt att underhålla.

Vi har ett bra samarbete med duktiga anläggare, plattsättare, snickare och plantskolor, en förutsättning för att kunna erbjuda våra kunder fungerande helhetslösningar.

 

Välkommen att kontakta oss för vidare information kring offertförfrågan och arbetsprocess.

Företaget utgår från Åhus, men arbetar med projekt i hela södra Sverige. Vi sysslar även med rådgivning, växtval och föreläsningar.
Allt om och kring trädgård.

Vi är båda trädgårdsingenjörer, utbildade vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Förutom trädgårdsingenjörsexamen med inriktning design har vi också en kandidatexamen i landskapsplanering. Genom vår utbildning har vi fått en stabil grund att stå på inom botanik, odling, marklära. Vi har även kompetens inom färg- och formlära och trädgårdshistoria, som inspiration och bakgrund. En mycket viktig del i vår utbildning har varit växtkännedom, kunskapen om växternas krav på miljön för att kunna utvecklas optimal. Denna kunskap är en förutsättning för att kunna skapa funktionella och hållbara gröna miljöer. Vi har fått lära oss formge trädgårdar och planteringar utomhus men även att planera inglasade, gröna miljöer som t.ex. vinter- trädgårdar och orangerier. Vi har även gått fördjupningskurser inom växt och ståndortskännedom, växtkomposition, restaurering av historiska trädgårdar, växtteknik och utformning av vattenmiljöer.

Våra tidigare erfarenheter inom floristik, marknadsföring, formgivning, projekt- och produktionsplanering gör oss starkare och tryggare så att vi kan lyckas med vår målsättning som är att med en bra form och struktur hjälpa våra kunder att skapa en vacker och unik trädgård som är funktionell och lätt att underhålla. Med goda samarbetspartners så kan vi erbjuda fungerande helhetslösningar.

signaturer AL hem

Anna-Lena Biel Jönsson
0733-26 60 27

anna-lena@formstruktur.se

signaturer HS hem

Helen Sirensjö
0705-21 96 89

helen@formstruktur.se